Civilt försvar

Civilt försvar


i Region Skåne

Civilt försvar tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att skydda civilbefolkningen och att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Kort om arbetet med civilt försvar

Förmågan att upprätthålla verksamheten oavsett vad som händer.

Ett par exempel på samhällsviktiga verksamheter är sjukvård och transporter. Här handlar arbetet om att få dessa att fungera vid en samhällsstörning i fredstid, vid krigsfara och i krig.

Detta görs bland annat genom identifiering av kritiska beroenden och skapande av kontinuitetsplaner för att öka förmågan att hålla verksamheterna i drift.

Titta på filmen

Titta på filmen tillsammans för att få en gemensam bild av vad civilt försvar innebär.

Svara på frågor

Diskutera frågorna i grupp och besvara dem gemensamt utifrån er verksamhet.

Skicka ett mejl

När ni är klara kan ni spara svaren genom att skicka dem till en valfri e-postadress.

Filmen

Starta filmen genom att klicka på play-ikonen. Filmen är 3.10 minuter.

Frågorna

Diskutera tillsammans och besvara frågorna utifrån er verksamhet.

Vad är totalförsvaret?

Du måste fylla i ett svar

Vad är civilt försvar?

Du måste fylla i ett svar

Vem är högsta civila totalförsvarsmyndighet i våra län vid höjd beredskap?

Du måste fylla i ett svar

Du som är anställd i regionen, vad gäller för din del när det är höjd beredskap och allmän tjänsteplikt gäller?

Du måste fylla i ett svar

När kan regeringen besluta om höjd beredskap och hur skulle det beslutet påverka just vår verksamhet?

Du måste fylla i ett svar

Skicka som e-post

Ange en e-postadress för att spara frågorna och era svar.

Du måste fylla i en giltig e-post address

Tack för att du tog dig tiden